We use cookies on this site. By continuing to use this site you accept these cookies. OK For more information about cookies click here.

DC 6341 Silane

DC6341 – Silane based water repellant for use on concrete.

Rekommendationer för användning av DC Z-6341

Hur appliceras DC Z-6341? DC Z-6341 kan appliceras med pensel, roller, airless-, eller lågtrycksspruta. Om produkten rollas eller penslas på ytan måste behandlingen upprepas tills ytan synbarligen hålls ”fuktig” i minst 5 minuter. Om airless-, eller lågtrycksspruta används skall applicering fortgå tills ytan är helt mättad. Tänk på att ytan skall vara noggrant rengjord från smuts, alger, mossa och andra orenheter. Täck över glas, metall och växtlighet som kan komma i kontakt med impregneringen. Betongen skall alltid vara torr och applicering skall tidigast ske 24 timmar efter regn och c:a 4 – 8 dagar efter högtryckstvätt. Applicera aldrig DC Z-6341 vid dygnsmedeltemperaturer under +7°C (impregnera därför inte under perioden oktober-mars). Under normala förhållanden torkar DC Z-6341 på 8- 12 timmar. Torktiden kan dock bli längre vid fuktig väderlek och lägre temperaturer. Om ett andra lager skall appliceras för att maximera inträngningsdjupet bör man vänta 24 timmar innan nästa appliceringstillfälle. Efter c:a 14 dagar kan man applicera klotterskydd.

Download Technical Data Sheet

Technical Data sheet
Hydrofoberingsvätska---DC-6341-Silane-Pica-Kemi-
Byggvarubedömning
SundaHus
 Fasadtvätt, mögeltvätt & betongimpregnering - DC 6341 Silane
 Fasadtvätt, mögeltvätt & betongimpregnering - DC 6341 Silane
 Fasadtvätt, mögeltvätt & betongimpregnering - DC 6341 Silane
 Fasadtvätt, mögeltvätt & betongimpregnering - DC 6341 Silane
 Fasadtvätt, mögeltvätt & betongimpregnering - DC 6341 Silane
 Fasadtvätt, mögeltvätt & betongimpregnering - DC 6341 Silane